Valódi élettömeg- veszteség történetek


Ha ezt mondta, ez így is van, de ez feltételezi, hogy nem csak ez a fizikai világ létezik, hanem egy másik világ is. Van látható és van láthatatlan. A láthatatlant többnyire tagadja a testi ember, amíg valamilyen módon tudomást nem vesz róla, vagy az valamilyen bizonyosságot nem szolgáltat a részére.

Ma is az emberiség nagy része tagadja Isten létezését, mert láthatatlan.

Uploaded by

Nagyon vékony vonalak választják el egymástól a látható és a láthatatlan világot. És törvény, hogy csak bizonyos feltételekkel lehet ezeket a vonalakat átlépni és ennek az átlépésnek is meg vannak a maga törvényei. De mivel a mai ember ezeket az átlépési lehetőségeket nem ismeri, ezért nem tudja, hogy ez a láthatatlan világ létezik, hogy van szellem.

És mivel a szellem - és a szellemek sokasága - láthatatlan az ember részére, ezért a szellemek létezését is tagadja. A szellemvilág viszont, valódi élettömeg- veszteség történetek a törvény ismeretében eligazodik, megtalálja és mindig is megtalálta módját az emberekkel való kapcsolatteremtésnek.

Tehát a fejlődő ember számára is szükséges a törvény ismerete és betöltése, főleg ezekben az utolsó időkben. Szükséges, hogy a láthatatlan világ megnyissa a kapukat és felvonja az elválasztó függönyöket és nekünk embereknek fogalmunk sincs, mekkora sziszifuszi összehangolt munkát végez ezért a szellemvilág.

A lélek, a gondolatok és érzések útján valósítható meg az ember számára ez a kapcsolat. Ha, csak egyszerűen, elmélkedne azon, hogy mi célból született ide és mit kell itt elvégeznie, amíg itt van?

És érdekelné, valódi élettömeg- valódi élettömeg- veszteség történetek történetek mi lesz és hogyan tovább? Mi lesz, ha innen mennie kell? Mert letagadhatatlan tény, hogy aki a földre születik, annak meg is kell halnia. A látható világtól elzárt láthatatlan világ általában kétszer nyílik meg az ember részére a születéssel és megnyílik az innen való távozással, a halállal. De be lehet lépni ebbe a láthatatlan világba az érzés és a gondolat szárnyán is. Az ellentét mindent elkövet, hogy az emberek érdeklődését a szellemiekről, a láthatatlanról, a szellemvilág törvényeiről és igazságáról, a lélek igazságáról, az isteni igazságról elterelje.

Ez olyan mértékig sikerült az ellentétnek - az anyagi világ fejedelmének- hogy az emberiség ma élő nagy része nem is hiszi, hogy ő szellem és lélek. Az mit kell tennem a fogyáshoz megfeledkezett arról, hogy ő Isten gyermeke, hogy ő halhatatlan szellem, hogy ő isteni szikra, akinek képességei és csodálatos isteni tulajdonságai vannak.

Tehát az ember megfeledkezett a lélekről és csupán ennek a fizikai testnek hiszi és képzeli magát. Rá kell jöjjön, hogy a test valójában csak a szellem eszköze, melyet használat után eldob, vagy fölemel. Tehát szüksége van az embernek a láthatatlan világ tanítására és még sem fordított fx fogyás ezzel a lehetőséggel. És mivel nem él ezzel, ezért csukódik be előtte a magas világ, mert "nem dobálja a gyöngyeit a sertések elé.

Ezért halmozódnak fel nagy vagyonok egyes helyeken. Ennek ellenére a szellemvilág folyamatosan figyeli az emberi lelkek kis fényeit és valódi élettömeg- veszteség történetek a legkisebb lehetőséget is látják, valódi élettömeg- veszteség történetek.

fogyni, majd letépni

Ennek számtalan módja lehet, akár ez a könyv is, ha a kezedbe kerül. Mikor a lélek testet ölt, és mint ember jelenik meg a földön, úgyszólván fogyás sativa ki van üresítve, hatások befogadására készen. Olyan a lélek ilyenkor, mint egy tartály, amely az impressziók befogadására elő van készítve.

Ez a tartály egyiknél nagyobb, másiknál kisebb, aszerint, hogy kinek milyen hosszú tartamú és milyen változatos élet van előírva. A földi élete folyamán az ember tartályába gyűlnek a tapasztalatok, emlékek, élmények és amikor élete végére ér többnyire megtelik a tartály és a lélek is belefáradt a 12 cipelésbe. Amikor itt hagyja ezt az árnyék világot és átjut az árnyéktalan világba, azt a feladatot kapja, hogy fogja a tartályt és válogassa szét a tartalmát, az értékeset külön az értéktelentől.

Ebben a világban nincs a hamisságnak, az áligazságoknak létlehetősége, mert ez árnyéknélküli világ.

Árnyék ugyanis csak ott lehetséges, ahol tárgyak vannak. Éppen azért nevezik a földi életet árnyékvilágnak. Ahol pedig árnyék és sötétség van, ott nem lehet helyesen meglátni a tárgyak körvonalait. Itt azonban, ahol tárgyak nem lévén, az árnyék hiányzik, a fény mindent keresztülvilágít.

Azért ebben a világban még aki nem rendelkezik is valami nagy benső világossággal, egészen másképp ítéli meg a dolgokat, mint ahogyan megítélte a földi életben. Már a legelső nagy megdöbbenés, amikor arra ébred halála után, hogy ő él, gyökeresen megváltoztatja a gondolkodását, egészen mássá teszi a lelki világát.

Az emberi szellem a túloldalra jutva tehát elkezdi különválasztani a lelke tartályában lévő eredményeket, és a legutolsó impressziókkal kezdve halad az fogyókurás receptek. Azért kezdi a legutolsó impressziókon, mert azok még élénken élnek a lelkében, aztán jön sorra a többi, hiszen egy emlékezetfüzérbe tartoznak, mint a gyöngyszemek.

Ezen a síkon, az érzem világában, ahol a szellem a lélek érzelemtestében él, minden emlék érzelmi átélése hatványozottan erősebb mint a földi testben. Az érzelemtestben minden érzelmet újra átél, örömöt, fájdalmat, azokat is, melyeket másoknak okoztunk.

Átél minden fájdalmat, amit akarva-akaratlanul okozott másoknak élete során. Fel kell dolgozzon valódi élettömeg- veszteség történetek és levonnia a következtetéseket, felismerve a tévedéseit, meg kell bánnia azokat.

Ilyenkor fogadkozik magában, hogy soha többé nem követi el ezeket a vétkeket. Így megy vissza a lélek szférabeli élete során a földi emlékeken a kezdet kezdetéig úgy, hogy mire odakerül, már a rég elfeledett emlék is olyan élénken jelenik meg, mint az utolsó.

Ebből következik, hogy amíg a lélek földi életének egész tartalmát feldolgozza, addig normális, illetőleg kedvező esetben legalább annyi idő telik el, mint amennyi ideig ezek a benyomások belerajzolódtak a lelkébe, azaz egy földi élet hossza. Vannak azonban olyan esetek, amikor egy nagy lelki teher feldolgozása kapcsán a lélek sokkos állapotba kerül, leblokkol, nem bírja elviselni azokat a fájdalmakat és lelkiismeret furdalást, melyeket másoknak okozott. Ilyen esetekben csak a Gondviselés tud segíteni, mert ezen az akadályon a lélek magától sohasem tudna keresztüljutni.

A Gondviselés segítő keze elküldi ilyenkor őt más munkára, talán egy egyszerű zsírégető tippek ideig tartó fájdalmas földi életre, hogy behegedjen a fájó seb, és azután mégis be tudja fejezni az ő köteles munkáját. Amikor a szellem válogatási munkájának a végére ér szomorúan tapasztalja, hogy alig egy maroknyi értékeset talált a tartályában, amit megőrizhet, a többi pedig szellemi szempontból eldobandó, haszontalan.

A könnyebb megértés kedvéért tudni kell, hogy csak a megszerzett szellemi kincsek rendelkeznek olyan valódi élettömeg- veszteség történetek, valódi élettömeg- veszteség történetek felemelkedhetnek a kauzális síkra és juthatnak az "egyéniség" tarsolyába.

Uploaded by

Ezek örök időkre a szellem birtokában maradnak, tehát egyáltalán nem mindegy a szellem jövője számára, hogy az ember élete során milyen kincseket gyűjt, azaz inkarnációs lehetőségét mennyire használta ki. A teremtés folyamatában az emberi lét csak egy szakasz, habár a legfontosabb állapot, mert ez idő alatt teszi meg azt az akarati döntést, hogy megtér, hogy visszatér az atyai házhoz teljes szabad akaratából.

Mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy a legtökéletesebb lényből való keletkezés egyúttal a legnagyobb tökéletesség állapotát is jelenti.

Az emberi létet nem 13 lehet lezártnak tekinteni. Tudatában kell lenni, hogy volt egy "előtte", és lesz egy "utána". De ha minden formától meg akarunk szabadulni, az erre vonatkozó döntést az ember-lét alatt kell megtenni.

Much more than documents.

Ellenkező esetben visszaesünk egy olyan szakaszba, amelyet már rég meghaladtunk. Soha ne higgyük, hogy egy teremtő hatalom "véletlenül létrejött" termékei vagyunk, aki önkényesen, több kevesebb hibával hozott létre. El kell higgyük, hogy ez a teremtő hatalom a legtökéletesebb szeretet és bölcsesség, aki egyetlen célból teremtett minket: hogy belénk sugározhassa szeretetét, azaz önmagát.

Ezért földi időnket csak átmenetinek tekintsük, mely alatt közelebb kerülhetünk az isteni Tervben előrelátott visszatéréshez. Ez majd elvezet az eredeti állapothoz, hiszen a teremtő-erőtől a legnagyobb tökéletességgel indultunk.

Biro_Laszlo_A_szellemvilag_tanitasai.doc

Egyedül az legyen a célunk, hogy ismét azok legyünk, akik kezdetben voltunk, tehát Istenből kilépett, a legmagasabb tökéletesség fokán álló lények. A halált úgy kell tekintenünk, mint átmenetet a szellemi életbe. A haldokló gyakran egyszerre látja a két világot és kommunikál mindkét világ felé. Az "ezüst szál" elvágása után a lélek elhagyja a fizikai testet. Sikerült megmérni a lélektest súlyát a meghalás pillanatában, nem nyom többet huszonegy grammnál.

A köztes lét szellemei nem vesznek tudomást a szellemvilágról és a fizikai világ szférájában maradnak. Főleg földi ember tudja elküldeni és felvilágosítani őket. Általában nap, míg a halott szelleme itt tartózkodik, utána átvezetik a szellemi szférába, ahol otthona van. Ezekről majd részletesebben is beszélünk. A halál után a szférában a szellemek találkoznak lélekcsoportjuk tagjaival, kivétel nélkül mindenkit felismernek és megvilágosodik kivel, milyen szerepjátékokat vállalt a földi életek során.

a fogyás nem éget zsírt

Érdekes lesz felismerni ki volt férjünk vagy feleségünk, esetleg több életben is, kik voltak gyermekeink vagy szüleink és így tovább. Más megvilágításba kerül sok minden és új értelmezést kap. Megszűnik a földi értelemben vett családi kötődés, más nézőpontból szemléljük a történéseket.

Aspektus könyvek Tiltott Természeti Törvények Aspektus 7 Az emberiség elől elzárt, elfelejtett titkos ősi tudás, a korábbi civilizációk által ismert egyetemes természeti törvények feltárása. Pécs Zsolnay u Moetrius nagyon sok könyvből és írótól használt fel olyan információs adatot, amely az elődök felismerését dicséri. A felsorolt és felhasznált adatokat, természetesen nem a sajátjaként, hanem a szorgos elődeink, az emberhangyák által összeszedett információs morzsákként kezeli, amelyek nem az író, hanem valamennyi szerző által az olvasóknak szánt közös tudását képezi.

Megszűnik például a szex és anyagias kötődések érzése, mely a fizikai világ törvényszerű velejárója, de a szellemi életben hatodrendű dolog. Nincs féltékenység, hiszen a leszületésekkel változnak a szereplők, a partnerek, a rokoni felállás.

c2 evezőgép fogyás

Aki ebben az életben az apám volt, lehet a következő életek egyikében a lányom, vagy az apósom lesz. Végtelen a szerepjátékok lehetőségeinek a sora.

Much more than documents.

A fejlett szellem odafent már komoly feladatokat is elláthat őrszellem vagy segítő szellemként, szellemi vezetőként egy alacsonyabb szférában. Nagyon fontos tudni, hogy ezt a tisztséget olyan szellem töltheti be, aki maga is már legalább egyszer leszületett a földre, ellentétben az angyalokkal, akik tiszta szellemiséggel rendelkeznek.

Nagyon fontos vékony pod fogyás is, hogy idő csak a fizikai világ számára létezik, odaát csak öröklét állapot van! A Föld a megpróbáltatásokkal teli álmok hazája, itt kap lehetőséget és lesz próbára téve a szellem, hogy kiélhesse valódi élettömeg- veszteség történetek vágyait.

Ha király vagy más hatalmasság szeretne lenni földi életében, kap rá lehetőséget. A hatalmaskodásból és gőgből gyógyulni kezdő lélek alkalmat kap, hogy megmutassa, hogy mennyit javult, a lelki szegény gazdagságot kap, hogy a lelkét gazdagíthassa jó cselekedetekkel. A rút lélek szép testet kap, hogy abban tanuljon szerény lenni. A tisztánlátók a megmondhatói, hogy a test szépsége egészen más dolog, mint a lélek szépsége. A lélek minél fejletlenebb és alantasabb, annál rútabb, visszataszítóbb, a fejlett szellemé viszont nagyon szép, tehát a lelki szépség foka a lélek érettségétől és fejlődési állapotától függ.

A leszületett lelkek, ha olyan testi szépséget kapnának, amilyen a lelkük, a társadalomban nagy elkülönülések születnének, hiszen az alantasakat mindenki kikerülné, 14 elrekesztené. Valódi élettömeg- veszteség történetek Kegyelem viszont bölcsen "keveri a lapokat", ugyanis az a célja, hogy az valódi élettömeg- veszteség történetek összekeveredve tanulhassanak egymástól, vagy megpróbáltassák egymást a fejlődés érdekében. Szóval a rút lélek szép emberi testet kaphat, hogy a jók közé kerülve, alkalma legyen egy fejlettel valami módon összekapcsolódni és tanulni általa.

Ezek a fejletlen lelkek, akik megkapták vágyaik eszközeit, a hatalmat és a testi szépséget, nem azért kapták, hogy visszaéljenek vele, hanem hogy hasznosan felhasználják az emberek érdekében.

Sajnos legtöbbször durván visszaélnek ezzel a kegyelmi lehetőséggel és haláluk után szembesülnek tetteik valódi élettömeg- veszteség történetek a legapróbb részletekig. A nemezis állapotában átélnek minden fájdalmat, amit okoztak az életben. Minél több emberrel szemben adósok, annál hosszabb a szenvedés ideje. Itt belátják minden hibájukat, keserűen megbánják és megfogadják, hogy mindent jóvátesznek, ha lehetőséget kapnak rá.

Ezután torkig vannak az ilyen szellemek a hatalommal és a szépséggel, soha többé nem kívánják, inkább koldus vagy csúnya ember akar lenni valahány, pedig majd a fejlődésük egy bizonyos szintjén próbatételként újra lehetőséget kapnak, de most már reszketve vigyáznak, nehogy ismét hibázzanak és elszúrják életüket.

Köszönjük Jalsovszky Katalin segítségét. Ma már az EU tout azimut vesz részt a külpolitikában:védi külföldi érdekeit, nemzetközi fórumokon kommunikálja véleményét, aktívanrészt vesz a demokratikus és emberi jogi normák terjesztésében, fejlesztési segélyeketnyújt, civil és katonai missziókkal képviselteti magát a válságövezetekben — mindezt az európaikontinens keleti felétől egészen a Közel-Keletig és Afrikáig.

A lélek fejlődése vonalán különböző áldásokban részesül az ember: egyszer lehet előnyös földi testben, szépségben valódi élettömeg- veszteség történetek, egyszer lehet gazdag, egyszer okos, egyszer semmiféle tehetségekkel valódi élettömeg- veszteség történetek rendelkezhetik, egyszer szerencséje van ahogyan az emberek ezt mondani szokták. Addig, ameddig szükséges, hogy a lélek kifejlődjék, szenvedéseken kell keresztülmennie, de emellett nem egyszer nagyon kedvező körülmények között vezeti őt sorsa, életről — életre felfelé.

Az ember nemcsak egy egyedülálló lény, mert a körülötte lévő és hozzátartozó világ: fű, fa, ásványok, kőzetek, állatok, mint az ő elveinek, gondolatainak, érzéseinek termékei, hozzá tartoznak az ő szelleméhez; ezek képezik az ő otthonát, az ő lelkének tágabb, vagy szűkebb hazáját, amelyet végeredményben a természet alkotja körülötte.

Az emberből kilehelt levegőn, a belőle elhasznált anyagon, a köpeten, a belőle eltávozó bélsáron, a vesék által kiválasztott vizeleten, a testéből kisugárzó párákon és anyagokon, mindenen rajta van lelkének rezgésminősítése.

Bár mindezt elhagyja maga mögött az élete során és mindez szétbomlik elemeire, a minősítés törvénye összeállítja ezeket és azután minden egyes kicsiny felbomlasztott molekulára az ő lelki arca van rávésve. Mindenütt ott van amerre járt a földön, az éterben, a szellemvilágban.

Másképpen mondva, a lélekerő a mozgása során, akár a szellemvilágban, akár a földön végig nyomon követhető az gki index fogyás sík anyagában hagyott sajátságos rezgésminták révén. Azok az anyagi fluidok, amelyekben az emberszellem munkálkodott, és amelyeket gondolataival, érzéseivel, akaratával telített, áldást vagy átkot hoznak a földnek és a rajta lévőknek aszerint, hogy valódi élettömeg- veszteség történetek áldással vagy kárhozatos elvekkel vannak átitatva.

Ezek a tudattalan részecskék, amelyben a lélek fluidikus erőinformáció lenyomatai vannak, hatnak a tudatosra, mert visszakerülve a természet körforgásába, a napnak sugarai elemeikre bontja őket és alkalmassá válnak más testek táplálására.

Információk és gondolatok a mikrokozmosz, a benti világ és a Makrokozmosz, az életnek külső környezet közötti összefüggésekről Életváltozás az 1 értékénél kisebb tartományban, a kvantumvilágban, az egészebb egység részében ISBN: 9 Kiadja: Globusbau Kft. Pécs Zsolnay u. Email: aspektus moetrius. Az anyag teljes megértéséhez, a korábbi és részben a későbbi könyvekben már leírt, a hagyományos gondolkodástól részben eltérő aspektusú logikai rendszer megértése és megismerése szükséges.

Mivel az elemeire felbomlott anyagban is megőrződtek az információs lenyomatok, az emberek vagy szellemek, akik beszívják a levegőt, fölveszik az anyagot a természetből, az anyag révén lelkük hatásokat kap, amely hatások jóra vagy rosszra befolyásolhatják őket. Tehát ebből megérthető, mennyire összefügg minden és mennyire felelős valódi élettömeg- veszteség történetek emberszellem minden gondolatáért, érzéséért és akaratáért.

Mivel a földön sokkal több a rossz, mint a jó, azt gondolnánk, hogy a természet körforgásában lévő negatív információkkal telített anyag végül is teljes kárhozatba sodorhatná az emberiséget, de nem így van, mert a jó létrezgése hatványozottan erősebb, 15 mint a rosszé, tehát egyetlen jó rezgésű ember, akár egy seregnyi rossz hatását ellensúlyozni tudja.

A tisztátalan szellemek a rossz szándékú szellemek, akik rossz tanácsokat adnak, egyenetlenkedést és bizalmatlanságot sugalmaznak, mindenféle álarc alá rejtőznek, hogy minél jobban csalhassanak.

Olyanokat környékeznek meg, akik gyenge jelleműek arra, hogy sugalmazásaikra hallgatván a saját vesztükbe rohanjanak; mert nagy megelégedésükre szolgál, ha látják amint sikerül hátráltatni a haladásban mindazokat, akik a kísértések alkalmával elbuknak. Testetöltés után ezekből lesznek a bűnözők, csalók, minden bűnre hajlandók, a rosszat minden ok nélkül cselekszik, mert kedvük telik benne.